Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

У циљу борбе против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, Европска комисија тражи решења која ће се бавити развијањем вакцина и/или терапијског лечења благе до умерене болести.

Рок за пријаву: 6. мај 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01

Тема: Овај позив има за циљ подршку активностима које омогућавају испитивање вакцина и терапијског лечења SARS-CoV-2 /COVID-19, подстицање превенције и даље информисање о политици јавног здравља и клиничком управљању.

Пројектни предлози за овај позив треба да имају за циљ постизање резултата који су усмерени, прилагођени и доприносе двама од трију очекиваних исхода:

  • Обогаћивање постојећег портфолија профилактике и терапије SARS-CoV-2 /COVID-19 клиничким испитивањем перспективних прототипова вакцина;
  • Даљи развој нових или прилагођавање постојећих прототипова вакцина ефикасних против тренутних верзија SARS-CoV-2 и које би потенцијално штитиле од нових верзија.
  • Развој нових, ефикасних терапија за клиничко лечење против SARS-CoV-2, укључујући превенцију напредовања болести у тешку болест и хоспитализацију.

Приликом подношења пројектне пријаве прототип вакцине би требало имати завршен претклинички развој, укључујући студије на животињама, и да буду спремни за улазак у клиничку процену у студије 1 или 2 фазе. Терапијске интервенције које током пројекта треба развити, за циљ треба да имају лечење благе до умерене болести (нпр. антивирусна средства, антитела, имуномодулатори).

Право учешћа за земље: државе чланице Европске уније; придружене земље Хоризонта Европе и земље са ниским и средњим приходима.

Услови за конзорцијум: Конзорцијум мора обухватати најмање једно независно правно лице са седиштем у држави чланици ЕУ и још најмање два независна правна лица са седиштем у различитим државама чланицама или придруженим земљама Хоризонта Европе и земљама са ниским и средњим приходима.

Број пројеката који може бити одобрен: Комисија планира да одобри најмање један пројекат који се бави развојем вакцина и један који се бави развојем терапије.

Буџет: Комисија сматра да је очекиван буџет за овакве пројекте између 3 000 000 и 10 000 000 ЕУР. Постоји могућност да и друге суме буду прихваћене, уколико постоји оправдање за такав буџет.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Приручник за пријаву

Општи пример пројектне пријаве

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава

Основне информације за клиничка истраживања у оквиру ХЕ програма

Хоризонт Европа радни програм: здравље

Хоризонт Европа радни програм анекси