Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - FAIR and open data sharing in support to European preparedness for COVID-19 and other infectious diseases

Позив за рамену и отворен приступ подацима подржава пројекте који су спремни да понуде адекватан одговор на потребу да се истраживачима, здравственим радницима и друштву у целини омогући да деле, приступају, анализирају, повезују и обрађују истраживачке податке и друге истраживачке дигиталне објекте у различитим дисциплинама и различитим земљама као одговор на пандемију COVID-19.

Позив: HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01

Рок за пријаву: 6. мај 2021. године

Тема: Као што се показало и за друге епидемије заразних болести, тако ће и COVID-19 вероватно остати друштвени изазов и након непосредног избијања пандемије, с обзиром на његов деструктивни утицај на здравствене системе и економију. Поред сталне здравствене опасности, ризик од других патогена у настајању такође остаје, па је стога спремност за будуће пандемије од највеће важности и треба радити на обезбеђивању неопходних механизама за приступ, размену и коришћење истраживачких података од важности у тој борби.

Буџет позива за 2021. годину: 12 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Број пројеката који ће бити финансирани: највише један пројекат

Услови учешћа за земље (детаљније услове учешћа и финансирања институција погледати Анекс Б):

  • Земље чланице Европске уније укључујући и њихове удаљене регије
  • Прекоморске земље и територије повезане са земљама чланицама Европске уније
  • Придружене земље
  • Земље са ниским и средњим приходима

Додатни услови учешћа: Правна лица основана у Албанији, Јерменији, Босни и Херцеговини, Фарским острвима, Грузији, Исланду, Израелу, Молдавији, Црној Гори, Мароку, Северној Македонији, Норвешкој, Србији, Швајцарској, Тунису, Турској, Украјини и Великој Британији испуњавају услове за финансирање из Уније чак и ако споразум о придруживању Хоризонт Европи није на снази у време потписивања Уговора о гранту.

Минимум услова за конзорцијум: најмање једно независно правно лице са седиштем у држави чланици и најмање још два независна правна лица са седиштем у различитим државама чланицама или државама наведеним горе (RIA)

Корисни линкови: