Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

Predlozi u okviru ove akcije integrisaće usluge istraživačke infrastrukture da bi se formirao sveobuhvatan portfolio za podršku istraživanjima kao odgovor na epidemije zaraznih bolesti ili potpori odgovarajućim vodećim istraživanjima na terenu. Kao prvi neposredni izazov, usluge bi trebalo da obezbede podršku istraživanju usmerenom na novonastale varijante SARS-Cov-2 i rešavanje tekuće pandemije COVID-19.

Poziv: HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02

Rok za prijavu: 6. maj 2021. godine

Tema: Predlozi će podržati obezbeđivanje transnacionalnog i/ili virtuelnog pristupa i obuka za korišćenje infrastrukture, kao i aktivnosti na poboljšanju, prilagođavanju i integrisanju usluga koje infrastruktura pruža, kako bi se pojednostavile i integrisale procedure za pristup i kako bi se dalje razvile usluge u virtuelnom obliku, tj. na daljinu. Pristup istraživačkim infrastrukturama pružaće se korisnicima kao podrška njihovim istraživačkim projektima usmerenim na razvoj novih ili prilagođenih alata i mera za prevenciju i/ili intervencije, kao što su novi ili prilagođeni dijagnostički postupci i terapije, lekovi, vakcine, upravljanje kliničkim bolestima, socio-bihevioralne i društveno-ekonomske mere, itd.

Budžet poziva za 2021. godinu: 21 000 000 EUR

Stopa finansiranja: 100%

Broj projekata koji će biti finansirani: najviše jedan projekat

Uslovi učešća za zemlje (detaljnije uslove učešća i finansiranja institucija pogledati Aneks B):

  • Zemlje članice Evropske unije uključujući i njihove udaljene regije
  • Prekomorske zemlje i teritorije povezane sa zemljama članicama Evropske unije
  • Pridružene zemlje
  • Zemlje sa niskim i srednjim prihodima

Dodatni uslovi učešća:

  • Pravna lica osnovana u Albaniji, Jermeniji, Bosni i Hercegovini, Farskim ostrvima, Gruziji, Islandu, Izraelu, Moldaviji, Crnoj Gori, Maroku, Severnoj Makedoniji, Norveškoj, Srbiji, Švajcarskoj, Tunisu, Turskoj, Ukrajini i Velikoj Britaniji ispunjavaju uslove za finansiranje iz Unije čak i ako sporazum o pridruživanju Horizont Evropi nije na snazi u vreme potpisivanja Ugovora o grantu.
  • S obzirom na interes Unije da svojim istraživačima učini dostupnom najnapredniju istraživačku infrastrukturu, pravna lica osnovana u Australiji, Brazilu, Kanadi, Kini, Indiji, Japanu, Meksiku, Novom Zelandu, Republici Koreji, Rusiji, Singapuru i SAD-u, koji u okviru bespovratnih sredstava pružaju pristup svojoj istraživačkoj infrastrukturi istraživačima iz država članica i pridruženih zemalja, podobni su za finansiranje od Unije u okviru ovog poziva.
  • Zajednički istraživački centar (JRC) može učestvovati kao član konzorcijuma izabranog za finansiranje.

Minimum uslova za konzorcijum: najmanje jedno nezavisno pravno lice sa sedištem u državi članici i najmanje još dva nezavisna pravna lica sa sedištem u različitim državama članicama ili državama navedenim gore (RIA)

Korisni linkovi: