Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Research infrastructure services for rapid research responses to COVID-19 and other infectious disease epidemics

Предлози у оквиру ове акције интегрисаће услуге истраживачке инфраструктуре да би се формирао свеобухватан портфолио за подршку истраживањима као одговор на епидемије заразних болести или потпори одговарајућим водећим истраживањима на терену. Као први непосредни изазов, услуге би требало да обезбеде подршку истраживању усмереном на новонастале варијанте SARS-Cov-2 и решавање текуће пандемије COVID-19.

Позив: HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02

Рок за пријаву: 6. мај 2021. године

Тема: Предлози ће подржати обезбеђивање транснационалног и/или виртуелног приступа и обука за коришћење инфраструктуре, као и активности на побољшању, прилагођавању и интегрисању услуга које инфраструктура пружа, како би се поједноставиле и интегрисале процедуре за приступ и како би се даље развиле услуге у виртуелном облику, тј. на даљину. Приступ истраживачким инфраструктурама пружаће се корисницима као подршка њиховим истраживачким пројектима усмереним на развој нових или прилагођених алата и мера за превенцију и/или интервенције, као што су нови или прилагођени дијагностички поступци и терапије, лекови, вакцине, управљање клиничким болестима, социо-бихевиоралне и друштвено-економске мере, итд.

Буџет позива за 2021. годину: 21 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Број пројеката који ће бити финансирани: највише један пројекат

Услови учешћа за земље (детаљније услове учешћа и финансирања институција погледати Анекс Б):

  • Земље чланице Европске уније укључујући и њихове удаљене регије
  • Прекоморске земље и територије повезане са земљама чланицама Европске уније
  • Придружене земље
  • Земље са ниским и средњим приходима

Додатни услови учешћа:

  • Правна лица основана у Албанији, Јерменији, Босни и Херцеговини, Фарским острвима, Грузији, Исланду, Израелу, Молдавији, Црној Гори, Мароку, Северној Македонији, Норвешкој, Србији, Швајцарској, Тунису, Турској, Украјини и Великој Британији испуњавају услове за финансирање из Уније чак и ако споразум о придруживању Хоризонт Европи није на снази у време потписивања Уговора о гранту.
  • С обзиром на интерес Уније да својим истраживачима учини доступном најнапреднију истраживачку инфраструктуру, правна лица основана у Аустралији, Бразилу, Канади, Кини, Индији, Јапану, Мексику, Новом Зеланду, Републици Кореји, Русији, Сингапуру и САД-у, који у оквиру бесповратних средстава пружају приступ својој истраживачкој инфраструктури истраживачима из држава чланица и придружених земаља, подобни су за финансирање од Уније у оквиру овог позива.
  • Заједнички истраживачки центар (ЈРЦ) може учествовати као члан конзорцијума изабраног за финансирање.

Минимум услова за конзорцијум: најмање једно независно правно лице са седиштем у држави чланици и најмање још два независна правна лица са седиштем у различитим државама чланицама или државама наведеним горе (RIA)

Корисни линкови: