Otvoren javni poziv Centra za promociju nauke za projekte promocije i popularizacije nauke u 2021. godini.

Pozivaju se sva zainteresovana naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije, ali i pojedinci preko naučnih klubova da podnesu svoje prijave za izbor projekata promocije i popularizacije nauke i tehnike, kojima će Centar pružiti finansijsku podršku u 2021. godini. Cilj Javnog poziva je podizanje nivoa naučne pismenosti i širenja naučne kulture sprovodeći postupak decentralizacije promocije i popularizacije nauke na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća (u skladu sa Pravilnikom) imaju pojedinci u okviru naučnih klubova (obavezno u 2 naučna kluba), uz pisanu saglasnost naučnih klubova, kao i samostalno sva naučna, naučnostručna društva, škole, centri za stručno usavršavanje, udruženja i druge organizacije koje se bave unapređenjem naučnoistraživačkog rada, popularizacijom i promocijom nauke.

Ukupna raspoloživa sredstva izdvojena za ovu namenu iznose 10.000.000,00 dinara, po sledećoj raspodeli:

  1. Kategorija 1 – Projekti promocije nauke u naučnim klubovima – 4.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 100.000,00 dinara;
  2. Kategorija 2 – Projekti promocije nauke – 5.000.000,00 dinara, s tim da je maksimalan iznos po projektu 200.000,00 dinara;
  3. Kategorija 3 – Idejna rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauke – do 100.000,00 dinara. Za projekte koji su izabrani kao nagrađeni i projekte koje će Centar uvrstiti u katalog, podnosilac projekta ima pravo na naknadu zavisno od efekata njegovog iskorišćavanja:
  • za prvonagrađeni projekat – 50.000,00 dinara bruto,
  • za drugonagrađeni projekat – 30.000,00 dinara bruto,
  • za trećenagrađeni projekat – 10.000.00 dinara bruto.

Javni poziv za podnošenje projekata u prve tri kategorije otvoren je u periodu od 06.04.2021. do 29.04.2021. godine.

Više o uslovima učešća i pravilima prijavljivanja na zvaničnoj stranici Centra za promociju nauke https://prijave.cpn.rs/