Webinari na temu intelektualne svojine u EU projektima sa posebnim osvrtom na akcije Marija Sklodovska Kiri

Evropska komisija i IPR Helpdesk u okviru svojih redovnih aktivnosti u aprilu, organizuju webinar na temu intelektualne svojine u EU projektima sa posebnim osvrtom na projekte Marije Sklodovske Kiri.

Tema webinara pokriva ključne aspekte u oblasti upravljanja intelektualnom svojinom u akcijama Marije Sklodovske Kiri, poput specifičnih zahteva i uslova MSCA grantova, Konzorcijumskih sporazuma ili važnih pitanja u pisanju MSCA predloga projekata.

Webinar će se održati 21. aprila 2021. godine, u periodu od 10.30-12.00 časova.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem registracionog obrasca.


Pored ovog, IPR Helpdesk organizuje i dodatne webinare u toku aprila o različitim aspektima upravljanja intelektualnom svojinom u EU projektima: