Отворен позив Фондације Спенсер – Research Grants on Education: Large

Програм великих истраживачких грантова за образовање подржава образовне истраживачке пројекте који ће допринети побољшању образовања, и обухватити широк спектар тема и дисциплина које иновативно истражују питања од централног значаја за образовање.

Позив: Large Research Grants on Education Program

Рок за пријаву: 19. мај 2021. године (прва фаза), 16. јун 2021. године (друга фаза)

Буџет пројеката: 125.000 – 500.000 $ (три категорије 125.000 – 250.000 $; 250.001 – 375.000 $; и 375.001 – 500.000 $)

Трајање пројекта: 1-5 година

Циљ програма: Велики истраживачки грантови за образовање подржавају академске истраживачке пројекте који ће допринети унапређењу образовања. Овај програм је осмишљен тако да пружи подршку интелектуално амбициозним и технички изводљивим истраживањима која су релевантна за област образовања.

Право учешћа за земље: програм је доступан унутар и ван САД

Право учешћа за истраживаче: Главни (Principal Investigator) и остали истраживачи који се пријављују за Велики истраживачки грант за образовање морају имати стечен докторат из академске дисциплине или професионалне области, или одговарајуће искуство у професији везаној за образовање. Док дипломирани студенти могу бити део истраживачког тима, али не могу бити наведени као истраживачи у пројектној пријави.

Право учешћа за институције: непрофитне организације као што су факултети, универзитети, истраживачке установе, као и друге непрофитне организације.

Ограничење у броју пројеката: Главни и остали истраживачи могу бити носиоци само једног пројекта, док ово ограничење не важи и за институције (под условом да су пројекти међусобно различити). Такође, главни и остали истраживачи могу предати само једну пројектну пријаву Спенсер фондацији (ово укључује програме Small Grants Program, Large Grants Program, Research-Practice Partnership Program).

Дозвољене активности: Пројектне пријаве се морају односити на академске истраживачке пројекте који имају за циљ студирање у области образовања. Пријаве које укључују активности које нису истраживања нису прихватљиве (нпр. евалуација програма, стручно усавршавање, развој наставног програма, стипендије, капитални пројекти). Поред тога, предлози за истраживачке студије усредсређене на друга подручја осим образовања, нису прихватљиви.

Подношење предлога пројекта: у две фазе: писмо намере (Intent to Apply) и комплетна пројектна пријава (Full Proposal).

Дозвољени трошкови:

  • Плате (главни и остали истраживачи, дипломирани студенти, остало особље)
  • Бенефиције (бенефиције за истраживаче и друго особље, школарине / накнаде)
  • Остали сарадници (независни консултанти, саветници)
  • Путовања (путовања на конференције, пројектне  и дисеминацијске догађаје)
  • Опрема и софтвер (опрема, софтвер)
  • Трошкови пројекта (потрошни материјал, трошкови и стипендије учесника, трошкови комуникације, итд.)
  • Остало (трошкови који нису обухваћени горе наведеним изборима)
  • Подуговарање
  • Индиректни трошкови (15%)

Више информација на званичној страници позива

Контакт - Maricelle Garcia (largegrants@spencer.org)