Стамбена комисија објавила прелиминарне ранг листе по расписаним јавним конкурсима за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу

У понедељак, 29. марта 2021. године, са почетком у 10,00 сати, одржана је седница Стамбене комисије, на којој су разматране приспеле пријаве на расписане јавне конкурсе за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу.

Том приликом су разматране све благовремено достављене пријаве.

Стамбена комисија објављује предлог листе реда првенства према структури стана, у складу са расписаним појединачним конкурсима.

Кандидати могу изјавити приговор Стамбеној комисији на објављени предлог листе реда првенства према појединачним конкурсима и то искључиво на предлог листе реда првенства на конкурс на који су поднели захтев, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе на сајту Универзитета.