Отворен позив у оквиру Хоризонт Европе - EIC Pathfinder Open 2021

EIC Pathfinder Open подржава развој амбициозних и радикално нових технологије, са потенцијалом за стварање нових тржишта и / или за решавање глобалних изазова, као и развој будућих технологија у раној фази (Нивои технолошке спремности 1-4) које су засноване на научним истраживањима високог ризика (high-risk/high-gain).

Позив: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01-01

Рок за пријаву: 19. мај 2021. године

Тема: EIC Pathfinder Open подржава високо ризичан истраживачки рад који се односи на аспекте који нису још увек испитани, питања на која још нико не зна одговор, постојање проблема којима се не може управљати и слично. Супротно томе, истраживања која су инкрементална или позната, нису квалификована за финансирање у оквиру овог програма. Стога, да би се квалификовао за финансирање, предлог пројекта мора имати следеће три карактеристике (Gatekeepers):

  • Мора имати дугорочну визију радикално нове технологије која има потенцијал да позитивно утиче на трансформацију економије и друштва.
  • Мора се односити на конкретан, нов и амбициозан технолошки продор (science-towards-technology breakthrough)
  • Приступ и методологија истраживања морају бити високог ризика (high-risk/high-gain), са конкретним и веродостојним циљевима.

Буџет позива за 2021. годину: 168 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: до 3 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Минимум услова за конзорцијум: предлог пројекта подноси координатор, у име конзорцијума који укључује најмање три независна правна лица основана у различитим ЕУ или придруженим земљама (Анекс 3), од којих најмање једно мора бити основано у држави чланици ЕУ.

Услови за институције: правна лица као што су универзитети, истраживачке организације, МСП, новооснована предузећа, индустријски партнери

Корисни линкови: