Отворен позив програма UNESCO - International Fund for Cultural Diversity

Основан према Конвенцији о заштити и промоцији различитости културних израза из 2005. године, Међународни фонд за културну различитост (International Fund for Cultural Diversity) је фонд који подржава појаву динамичних културних сектора у земљама у развоју.

Ове године, IFCD се придружује прослави Међународне године креативне економије за одрживи развој позивом за пројекте чији је циљ снажан допринос креативној економији у земљама у развоју које су потписнице Конвенције из 2005. године.

Тема позива се односи на структурне промене кроз:

  • увођење и/или разрађивање политика и стратегија које имају директан утицај на стварање, производњу, дистрибуцију и приступ разноврсним културним изразима, укључујући културна добра, услуге и активности;
  • јачање људских и институционалних капацитета јавног сектора и организација цивилног друштва, које се сматрају неопходним за подршку одрживим локалним и регионалним културним индустријама и тржиштима у земљама у развоју.

Сектори:

  • аудио-визуелни сектор/биоскопи
  • дизајн
  • медијска уметност
  • музика
  • извођачка уметност
  • издаваштво
  • визуелна уметност

Услови учешћа:

Износ финансирања: највише 100.000 USD

Период имплементације: 12-24 месеца

Језик пројектне пријаве: енглески или француски

Рок за пријаву: 16. јун 2021. године

Корисни линкови: