Poseta Izvršnog odbora SANU Univerzitetu u Kragujevcu i Centru za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu

Dopisni član i upravnik Centra SANU Miloš Đuran i akademik Ivan Gutman, zajedno sa rukovodstvom Univerziteta u Kragujevcu, 18. marta 2021. godine, primili su na Univerzitetu u Kragujevcu članove Izvršnog odbora SANU

Izvršni odbor SANU u sastavu: akademik Vladimir Kostić, predsednik, akademik Zoran Popović, potpredsednik, akademik Zoran Knežević generalni sekretar, akademik Stevan Pilipović, predsednik Ogranka SANU u Novom SANU, akademik Milorad Mitković, v.d. predsednika Ogranka SANU u Nišu i dr Bojan Bugarčić, upravnik poslova posetili su  Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu. U ime Univerziteta u Kragujevcu sastanku su prisustvovali: prof. dr Nenad Filipović, rektor, prof. dr Vladimir Ranković, prorektor za nastavu i studentska pitanja, prof. dr Vesna Ranković, prorektor za naučnoistraživački rad, prof. dr Dragan Đurčić,  prorektor za koordinaciju poslova fakulteta čije je sedište van sedišta Univerziteta u Kragujevcu i Marko Lukić, generalni sekretar.

Povod posete je obostrana želja osnivača Centra, SANU i Univerziteta u Kragujevcu da se unapredi rad Centra za naučnoistraživački rad, naročito podsticanjem raznovrsnih programa razvoja naučnih oblasti koje se ne proučavaju na Univerzitetu u Kragujevcu, kao i da se stvore uslovi za prerastanje Centra u Ogranak SANU.

Članovi IO SANU posetili su prostorije Centra u Legatu Nikole Koke Jankovića, koje su opremljene zajedničkim sredstvima SANU i Univerziteta u Kragujevcu i obišli su izložbenu postavku Legata.


Foto galerija: