Отворен позив у оквиру Хоризонт 2020 - Training and Education on High Performance Computing

Централни циљ овог позива је развити и применити пилот(е) европског мастер програма за рачунарство високих перформанси (High Performance Computing HPC). Они ће показати додату вредност паневропског образовног програма, посвећеног академској изврсности, који студентима нуди изванредну перспективу каријере у међународним компанијама и истраживачким институтима.

Позив: EuroHPC-2020-03

Рок за пријаву: 1. јул 2021. Године

Тема: Рачунарство високих перформанси (HPC) је поље истраживања које се убрзано развија са снажним потенцијалом за економски раст. HPC, наука о подацима, аналитика података и економија података постају све важнији за многе индустријске и комерцијалне секторе. Иако су основне рачунарске науке и програмски језици укључени у многе универзитетске наставне програме, постојећи образовни програми не испуњавају захтеве модерног образовања. Стога овај позив има за циљ стварање једног или више паневропских пилотских пројеката за развој модерног образовног програма усмереног на HPC који би досегао научне и индустријске циљне групе и служио кључним актерима у приватном и јавном сектору.

Буџет позива за 2021. годину: 7 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Трајање пројекта: до 4 године

Минимум услова за конзорцијум: најмање једно правно лице основано у некој од ЕУ или придружених земаља (CSA)

Додатни услови за конзорцијум: Конзорцијум би требало да демонстрира добру комбинацију изврсности у образовању, истраживању и HPC технологијама и апликацијама. Институције које учествују треба да покажу комплементарне и добро оправдане улоге у програму са изванредним резултатима у својој области.

Услови за институције:

  • Високошколске установе које могу да реализују наставни план еквивалентан 120 ЕСПБ бодова и доделе диплому мастера (координатор и главни партнери)
  • Супер-рачунарски центри
  • Истраживачке институције фокусиране на HPC
  • Остали субјекти који испуњавају услове за учешће у Х2020, укључујући приватне и профитне компаније, имају право да учествују у акцији у изузетним и оправданим случајевима.

Обавезно за све партнере: писмо о преузимању обавезе (Letter of Commitment)

Корисни линкови: