Univerzitet u Kragujevcu 652. univerzitet na svetu i 307. u Evropi u okviru RankPro rangiranja

Međunarodna lista za rangiranje univerziteta RankPro je, na osnovu podataka predatih od strane Univerziteta u Kragujevcu, a koji se tiču akademskih dostignuća fakulteta u njegovom sastavu, kao i samih nastavnika i studenata, pozicionirala Univerzitet u Kragujevcu na 652. mestu na listi vodećih svetskih univerziteta i 307. mestu na listi vodećih univerziteta u Evropi. Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Beogradu jedini su univerziteti iz Srbije koji su rangirani na ovoj listi.

Pomenute rang liste dostupne su na internet stranici: https://www.cicerobook.com/en/

ili direktno u PDF formatu: