Отворен позив – ERC CONSOLIDATOR GRANTS

ЕРЦ грантови за оснаживање истраживачких тимова (ERC CONSOLIDATOR GRANTS - ERC-2021-CoG) намењени су подршци водећим истраживачима у фази каријере у којој они консолидују (ојачавају) сопствене независне истраживачке тимове или програме.

Позив: ERC 2021 ‒ Consolidator

Рок за апликацију: 20. април 2021. (17:00 по бриселском времену)

Буџет пројекта: до 2.000.000,00 ЕУР (+ додатних 1.000.000,00 ЕУР за start-up трошкове, опрему, приступ истраживачким ресурсима и трошкове за експерименталне и друге врсте активности)

Трајање пројекта: 60 месеци

Циљ програма: ЕРЦ консолидовани грантови су осмишљени тако да подрже главне истраживаче у фази у којој могу ојачати своје независне истраживачке тимове или програме. Истраживачи морају показати изврсност у својој области истраживања и изводљивост своје научне пројектне пријаве.

Профил ЕРЦ водећег истраживача (Principal Investigator): водећи истраживач мора имати докторат (први) више од 7, а мање од 12 година (пре 1. јануара 2021). У оквиру програма ERC Consolidator Grants, главни истраживач мора показати висок степен самосталности и зрелости у истраживању (нпр. велики број релевантних публикација где је водећи истраживач главни аутор), као и квалитет свог истраживачког рада (публикације у већим међународним научним часописима, релевантне презентације на реномираним конференцијама, одобрени патенти, награде, признања, итд.).

Услови учешћа за главног истраживача: главни истраживач може бити било које националности и мора спроводити своје истраживање у некој од ЕУ или придружених земаља. Сви главни истраживачи који буду финансирани кроз овај програм, морају провести најмање 50% свог радног времена у једној од ЕУ или придружених земаља и најмање 40% радног времена на ЕРЦ пројекту.

Услови за институцију домаћина: институција домаћин мора бити правно лице основано у оквиру националног закона у некој од ЕУ или придружених земаља, или може бити међународна ЕУ организација (нпр. CERN, EMBL, итд.), Заједнички истраживачи центар Европске комисије, или било која друга организација основана према ЕУ законима. Домаћин може бити и приватни или јавни универзитет, истраживачка организација и слично.

Тим – ЕРЦ даје подршку пројектима које изводи појединачни истраживач који може да запосли истраживаче било које националности као чланове тима. Такође је могуће имати једног или више чланова тима који се налазе у земљи ван Европе. Слободна места за чланове тима заинтересованих за придруживање ERC истраживачком пројекту могу се објавити на порталу Euraxess-Jobs.

 

Пројектна апликација

  • Административни део
  • Истраживачки предлог (Део Б1 и Б2)
  • Изјава о подршци од стране институције домаћина
  • Докази о докторату
  • Етичка евалуација

Корисни линкови

 

Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу Вам стоји на располагању за даља питања и помоћ у апликацији и тражењу партнера.

Уколико желите да аплицирате за наведени позив потребно је Канцеларији за међународне пројекте доставити апстракт као и листу партнера из ЕУ са којима имате успостављену сарадњу на пројектима а који су заинтересовани за позив који вам је од значаја.