Отворен позив Фонда за иновациону делатност - Програм сарадње науке и привреде

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

Кроз овај Програм Фонд за иновациону делатност пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.

Рок за подношење пријава: 29. април 2021. године до 15 часова.

Износ финансирања:

 • до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно до 60% укупно одобреног буџета пројекта за пројекте предложене од стране средњих компанија
 • најмање 30% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране микро и малих компанија, односно најмање 40% укупно одобреног буџета за пројекте предложене од стране средњих компанија, обезбеђује Подносилац Пријаве

* Минимум 30% средстава гранта (тј. суфинансирања које би Фонд доделио пројекту) мора бити опредељено у Буџету Пројекта као накнада за пројектне активности које спроводи научно-истраживачка организација (или организације) у оквиру конзорцијума.

Услови за конзорцијум:

 • најмање једног микро, мало или средње привредно друштво и најмање једна јавна научно-истраживачка институција;
 • највише пет чланица

Област/ сектор - пројекат може бити из било које области науке и технологије или индустријског сектора

Документација за пријављивање пројеката:

 • Изјава Подносиоца пријаве;
 • Пословни план;
 • Буџет пројекта;
 • Презентација  пројекта;
 • Финансијска предвиђања (Очекивани приходи за наредних 5 година).
 • Упитник о процени утицаја на животну средину (Environmental Screening Questionnaire  ESQ);
 • Биографије главног особља које ће бити ангажовано на пројекту (максимум 5).
 • Финансијски извештаји Главног Подносиоца пријаве за последњу применљиву годину.

Одобрени трошкови:

 • Људски ресурси (запослени Главног Подносиоца Пријаве и друго особље директно плаћено са рачуна пројекта – може укључивати све припадајуће порезе и доприносе за запослене који раде на Пројекту);
 • Опрема и материјал за истраживање и развој;
 • Пословни простор и подршка пословању (изнајмљивање канцеларије и радионице, трошак електричне енергије, књиговодствене услуге и рачуноводство и правне услуге) до 2% укупног буџета пројекта;
 • Накнада за чланове конзорцијума (не рачунајући Главног подносиоца Пријаве);
 • Екстерне услуге везане за истраживање и развој, услуге подизвођача;
 • Стручњаци/саветници за истраживање и развој;
 • Пословно саветовање (максимум 20% Одобреног Буџета Пројекта; развој пословања, истраживање тржишта);
 • Пријава патента и пратећи трошкови, сертификације.

Трајање пројекта: до 24 месеца

Начин пријаве: путем Фондовог интернет портала (на енглеском језику)

Корисни линкови