Отворен позив Фонда за иновациону делатност - ИНОВАЦИОНИ ВАУЧЕРИ

Фонд за иновациону делатност објавио Јавни позив за додељивање иновационих ваучера. Иновациони ваучери представљају једноставан финансијски подстицај намењен привредним друштвима за коришћење услуга које пружају научноистраживачке организације.

Иновациони ваучери су намењени предузећима којима су потребне услуге научноистраживачких организација за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су нове за предузеће.

Висина финансирања:

 • до 800.000 динара, односно 60% укупних трошкова услуге, не укључујући порез на додату вредност (ПДВ)
 • најмање 40% обезбеђује подносилац пријаве из других извора независно од Фонда.

Услови за подносиоца пријаве - микро, мала и средња привредна друштва у већинском приватном власништву (минимално 51% приватног власништва), регистрована у Србији у складу са тренутно важећим Законом о привредним друштвима

Услови за пружаоца услуге:

 • научноистраживачке организације из јавног сектора регистроване у Србији (минимум 51% директно или индиректно у државном власништву);
 • научноистраживачке организације акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за научно-истраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву).

Листа акредитованих научноистраживачких организација је доступна на: http://www.mpn.gov.rs/nauka/nio/.

Услуге које се финансирају:

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга;
 • Доказ концепта;
 • Студија изводљивости;
 • Производња лабораторијског прототипа;
 • Израда демонстрационог прототипа;
 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу);
 • Валидација технологије;
 • Валидација нових или побољшаних производа, процеса или услуга;
 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу;
 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес (у оквиру развоја);
 • Техно-економска анализа у вези са услугом која се пружа. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе;
 • Специфична стручна обука у вези са развојем технолошког решења. Максимум 20% вредности иновационог ваучера може бити планирано у ове сврхе.

Важност ваучера - 6 месеци од датума потписивања Уговора о додели и коришћењу иновационог ваучера

Начин пријаве - путем Фондовог интернет портала.

Финансирање кроз Програм иновационих ваучера је усклађено са Стратегијом паметне специјализације која се фокусира на четири приоритетне области:

 • Храна будућности;
 • Информационе и комуникационе технологије;
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Напомена - Минимум 70% доступног буџета Фонда за појединачни јавни позив биће опредељено за пројекте који спадају у горепоменуте области, док ће преосталих максимум 30% бити додељено пројектима из свих осталих области.

Средства за реализацију Јавног позива - обезбеђена из буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја у укупном износу од 117.000.000 динара.

Рок за пријаву - пријава је доступна од 17. фебруара 2021. године до утрошка опредељених средстава.

Корисни линкови:

 

За више информација о правилима учешћа и начину пријаве, посетити интернет страницу Фонда за иновациону делатност.