Национални јубилеј интернационалног часописа

Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет објавили су стоту свеску часописа MATCH од када часопис излази у Србији.

Универзитет у Крагујевцу и Природно-математички факултет у Крагујевцу су од 2003. године издавачи међународног научног часописа MATCH - Communications in Mathematical and in Computer Chemistry. Часопис је реферисан у Web of Science и у Journal Citation Report-u (JCR), са импакт фактором 1,95 за 2019. годину.

Објављују се два броја годишње, са по три свеске. Број 84, вол. 3 објављен у 2020. години је уједно стота свеска часописа која је објављена у Србији.

Уредник часописа академик Иван Гутман и заменик уредника проф. др Борис Фуртула су, по оцени престижног универзитета Станфорд у Калифорнији (САД) за 2019. годину, рангирани међу 2% најбољих светских научника.

Сви бројеви међународног научног часописа MATCH доступни су на адреси: match.pmf.kg.ac.rs