Усвојен Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација

Као део процеса придруживања Европској унији, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаном у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО) и објављен је на сајту Европске комисије.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација, што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Извештај о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом на српском језику можете преузети овде.
Извештај о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом на енглеском језику можете преузети овде.

 

Извор: Национални оквир квалификација Србије