Одржан састанак представника Универзитета у Крагујевцу и Града Чачка

У Градској управи града Чачка, 1. фебруара 2021. године одржан je састанак између представника Универзитета у Крагујевцу и градоначелника Чачка са сарадницима. Тема састанка била је унапређивање сарадње установа високог образовања, привреде и локалне самоуправе.

Ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић, проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета проф. др Драган Ђурчић, декан Факултета техничких наука проф. др Данијела Милошевић, декан Агрономског факултета проф. др Томо Милошевић и председник општине Врњачка Бања Бобан Ђуровић разговарали су са градоначелником Чачка Милуном Тодоровићем и његовим сарадницима о унапређењу међусобне сарадње.

У претходних неколико година изградња инфраструктурних пројеката у Чачку,   намењених средњем и високом образовању, умногоме је побољшала услове за рад академаца. Тиме је омогућено да се успостави и боља веза између образовних установа и привредника, што за резултат даје школовање високо образованих кадрова за потребе привреде и индустрије. О овој теми, као и о формирању Савета послодаваца у свим градовима у којима су чланице Универзитета у Крагујевцу, говорио је ректор  Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић.

Декан Факултета техничких наука у Чачку проф. др Данијела Милошевић говорила је о важности сарадње факултета са привредом, истичући новоакредитоване студијске програме основних академских студија, као и спремност њеног факултета  за  реализацију нових студијских програма у сарадњи са другим факултетима.

Бобан Ђуровић, председник општине Врњачка Бања, говорио је о сарадњи локалне самоуправе и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, као и о учешћу у заједничким пројектима Факултета техничких наука у Чачку и Факултета за хотелијерство и туризам.

У свом обраћању присутнима градоначелник Чачка Милун Тодоровић истакао је да су изградњом објекта Музичке школе, Ученичког дома, проширивањем смештајног капацитета Студентског дома, иновирањем образовних профила у средњим стручним школама и на факултетима, створени одлични услови за средњошколаце и студенате и да ће њихов приоритет бити дуално образовање усаглашено са знањима и вештинама која су потребна привреди.


Фото галерија: