Evropski IPR Helpdesk organizuje niz webinara u februaru

U okviru svojih redovnih aktivnosti, evropski IPR Helpdesk organizuje niz seminara u vezi sa projektima i temom intelektualne svojine u okviru programa Horizont 2020.

Webinari koji su dostupni u februaru:

Prijave za učešće se podnose preko linkova za svaki pojedinačni webinar.

Više informacija o webinarima na zvaničnoj stranici IPR Helpdesk-a.