Европски IPR Helpdesk организује низ вебинара у фебруару

У оквиру својих редовних активности, европски IPR Helpdesk организује низ семинара у вези са пројектима и темом интелектуалне својине у оквиру програма Хоризонт 2020.

Вебинари који су доступни у фебруару:

Пријаве за учешће се подносе преко линкова за сваки појединачни вебинар.

Више информација о вебинарима на званичној страници IPR Helpdesk-а.