Erazmus kancelarija najavila objavljivanje novog programa Erazmus+ u narednom periodu

Erazmus+ program će trajati od 2021. do 2027. godine, a ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 26 milijardi evra. Očekuje se da se budžet koji će biti na raspolaganju za projekte postepeno povećava iz godine u godinu sprovođenja novog programa.

Republika Srbija nastavlja učešće i u novom Erazmus+ programu na isti način sa statusom programske zemlje i sve obrazovne institucije, kao i organizacije iz sektora mladih i sporta, moći će da podnose prijave za sve vrste projekata u okviru ovog programa.

Pozivi za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa se inače objavljuju na jesen svake godine. Međutim, usled pandemije koronavirusa i kašnjenja usvajanja EU budžeta za naredni period, Evropska komisija je odlučila da prvi poziv za konkurisanje u okviru novog programa bude raspisan početkom 2021. godine.

Prema trenutno raspoloživim informacijama, prvi poziv za podnošenje prijava za projekte u okviru novog programa se očekuje u martu 2021. godine. Rokovi za podnošenje projektnih prijava će biti pomereni u odnosu na prethodne godine, ali će precizni datumi za njihovo podnošenje biti poznati tek nakon objavljivanja poziva.

 

Izvor: zvanična stranica Erazmus kancelarije