Odobreni projekti studentskih organizacija Univerziteta u Kragujevcu

Univerzitetska agencija za frankofoniju u Centralnoj i Istočnoj Evropi odobrila je finansiranje projekata čiji je cilj podrška inicijativama studentskih organizacija. Prioritetne teme ovog poziva za predloge projekata bile su održivi razvoj, prevencija i promocija zdravlja - COVID – 19, građanske inicijative i inicijative za solidarnost, kao i preduzetničke inicijative.

Među odobrenim projektima našli su se projekti predloženi od strane tri studentske organizacije u okviru Univerziteta u Kragujevcu – Studentske organizacije Pedagoškog fakulteta u Užicu, Studentske organizacije Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i Studentske organizacije Univerziteta u Kragujevcu.

Finansiranje su dobili projekti „Ako ne mi, ko? Ako ne sada, kada?“, „Studenti pobeđuju“ i „Mito nije logija, već patologija“.

Univerzitetska agencija za frankofoniju ima zadatak da ojača ulogu univerziteta kao operatora u razvoju društva uspostavljanjem mehanizama podrške koji podižu svest i obučavaju visokoškolske i istraživačke institucije u kontekstu održivog razvoja i socijalnog preduzetništva-sektora koji nudi jedinstveni odgovor na potrebe profesionalne integracije i građanskog učešća mladih studenata.