Одобрени пројекти студентских организација Универзитета у Крагујевцу

Универзитетска агенција за франкофонију у Централној и Источној Европи одобрила је финансирање пројеката чији је циљ подршка иницијативама студентских организација. Приоритетне теме овог позива за предлоге пројеката биле су одрживи развој, превенција и промоција здравља - COVID – 19, грађанске иницијативе и иницијативе за солидарност, као и предузетничке иницијативе.

Међу одобреним пројектима нашли су се пројекти предложени од стране три студентске организације у оквиру Универзитета у Крагујевцу – Студентске организације Педагошког факултета у Ужицу, Студентске организације Економског факултета у Крагујевцу и Студентске организације Универзитета у Крагујевцу.

Финансирање су добили пројекти „Ако не ми, ко? Ако не сада, када?“, „Студенти побеђују“ и „Мито није логија, већ патологија“.

Универзитетска агенција за франкофонију има задатак да ојача улогу универзитета као оператора у развоју друштва успостављањем механизама подршке који подижу свест и обучавају високошколске и истраживачке институције у контексту одрживог развоја и социјалног предузетништва-сектора који нуди јединствени одговор на потребе професионалне интеграције и грађанског учешћа младих студената.