Otvoren poziv u okviru programa SAF€RA 2021 - Industrial safety in the context of pandemics and exponential change

SAF€RA raspisao je šesti zajednički poziv za transnacionalne, zajedničke istraživačke projekte. Poziv ima za cilj da podstakne saradnju između istraživača iz različitih zemalja Evrope i iz različitih naučnih disciplina, kako bi se poboljšala bezbednost i upravljanje tehnološkim rizicima.

Poziv: SAF€RA 2021

Opis: Poziv uključuje istraživanje i upravljanje industrijskim rizikom, sprečavanje većih uticaja na životnu sredinu ili društvo, kao i istraživanje proizvoda i sistema potrebnih za poboljšanje bezbednosti u industrijskim okruženjima. Pomenute industrije uključuju, između ostalih, procesnu industriju, energetiku, transport opasnih materija, izgradnju i rad glavne infrastrukture i sektor usluga. Poziv obuhvata dve teme:

  • Tema 1: Lekcije naučene iz Covid-19 i izgradnja kapaciteta za podizanje imunog odgovora na virus
  • Tema 2: Nano-strukturirani materijali u ličnoj zaštitnoj opremi i uređajima za filtriranje

Struktura konzorcijuma: najmanje dva istraživačka tima iz dve zemlje sa pravom učešća

Veličina konzorcijuma: 2-4 partnera

Pravo učešća za zemlje: sve države članice EU, plus Republika Srbija i Velika Britanija (pogledati Aneks 1 za detalje o sredstvima dostupnim za organizacije u svakoj zemlji)

Pravo učešća za organizacije: istraživački timovi sa univerziteta ili javnih istraživačkih/stručnih organizacija. U nekim slučajevima može se očekivati i sufinansiranje iz industrije ili neke druge organizacije koja finansira istraživanje (više detalja Aneksu 1).

Ukupan budžet poziva: 1.2 miliona EUR

Iznos finansiranja: 20.000 – 150.000 EUR po projektnom partneru

Oblici finansiranja:

  • grantovi za istraživanje za istraživače sa univerziteta, instituta, istraživačkih organizacija i javnih preduzeća;
  • person-months“ za osoblje iz instituta i istraživačkih organizacija koje učestvuju na projektu.

Aktivnosti koje će biti finansirane: uglavnom primenjena istraživanja koja se sprovode na univerzitetima ili istraživačkim institutima, mada su prihvatljivi i doprinosi industrije. Podstiče se interdisciplinarno istraživanje. Biće podstaknuta saradnja i zajedničke aktivnosti između različitih konzorcijuma koji se finansiraju u okviru poziva.

Trajanje projekta: 12-24 meseca

Vremenske odrednice:

  • 30. mart 2021. godine – rok za prijavu
  • kraj maja 2021. godine – odluka nacionalnih organizacija za finansiranje
  • jun-septembar 2021. godine – potpisivanje ugovora i početak projekata

 

Informacije o raspoloživom budžetu, trajanju finansiranja i ostalim nacionalnim zahtevima koji važe za Republiku Srbiju.

Nacionalna organizacija zadužena za SAF€RA program

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Kontakt osoba

Milica Golubović Tasevska

Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

tel: + 381 11 36 16 545

e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs

Prihvatljivi učesnici

Istraživači koji rade za istraživačku organizaciju sa sedištem u Srbiji.

Budžet

40.000 € (maksimalno 20.000 € godišnje) za projekte koji se bave ili temom 1 ili temom 2.

Trajanje finansiranja

12-24 meseci

Ostali uslovi

Možda će biti potrebno sufinansiranje od kompanija.

Predlozi odabrani za finansiranje će kasnije morati da podnesu i prijavu na srpskom jeziku

* Podnosioci zahteva moraju kontaktirati svoju nacionalnu / regionalnu organizaciju za finansiranje radi dodatnih informacija o mogućnostima i pravilima učešća (Aneks 1).

 

Proces prijave

Prijave se moraju poslati e-poštom na applications@safera.eu, pre isteka roka do 30. marta 2021. u 16:00 (CET). Podnosioci zahteva će dobiti e-poštu sa potvrdom u roku od jednog radnog dana. Prijave ne treba slati direktno nacionalnim/regionalnim finansijskim organizacijama koje učestvuju u programu.

Korisni linkovi: