Отворен позив у оквиру COSME програма - Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector

Увођење иновација и дигитализације у туристичком сектору има за циљ да развије и успостави транснационалне шеме и шеме подршке кроз успостављање екосистема за изградњу капацитета за дигиталну трансформацију, иновације и решења паметног туризма од стране МСП у туристичком екосистему.

Позив: COS-TOURINN-2020-3-04

Рок за пријаву: 11. фебруар 2021. године

Тема: Општи циљ овог позива је примена дигитализације и иновација од стране туристичких малих и средњих предузећа (МСП) кроз транснационалну сарадњу и активности изградње капацитета, како би се омогућио паметан и одржив раст туристичких МСП; неговање капацитета и вештина МСП да побољшају употребу нових дигиталних технологија; неговање иновативних решења за унапређење управљања туризмом и туристичке понуде кроз сарадњу у оквиру туристичког екосистема, укључујући јавно-приватна партнерства.

Услови учешћа за организације: подносиоци пријаве морају бити у потпуности или делимично јавна или приватна тела; приватна тела морају бити правилно конституисана и регистрована према националном закону. Предлоге могу поднети:

 • непрофитне организације (приватне или јавне);
 • невладине организације;
 • организације за пословну подршку (пословни инкубатори, акцелератори, лабораторије, центри за иновације, универзитети или образовне институције, истраживачки центри и све друге релевантне организације са доказаним капацитетом и искуством у вођењу активности пословне подршке директно МСП)
 • јавне власти и јавна тела на националном, регионалном или локалном нивоу
 • међународне организације;
 • приватни и профитни субјекти, укључујући микро, мала и средња предузећа (МСП) која се баве туризмом и пословном подршком;
 • привредне коморе;
 • институције за обуку и образовање, укључујући универзитете и истраживачке центре који се баве туризмом и пословном подршком.

Услови учешћа за земље:

 • државе чланице ЕУ;
 • земље које учествују у програму COSME у складу са чланом 6. Уредбе COSME (погледати линк).

Услови за конзорцијум:

 • најмање 5, а највише 10 чланова / партнера - различита правна лица
 • конзорцијум мора да покрива најмање 5 земаља које испуњавају услове (Одељак 6.1)
 • најмање једна (1), али не више од две (2) јавне власти и тела (Тачка 6.1).
 • најмање једна (1) организација за пословну подршку (Тачке 6.1 и 8.2).

Сваки конзорцијум / мрежа ће директно подржати (укључујући финансијску подршку) најмање 60 туристичких МСП из најмање три (3) земље које испуњавају услове учешћа.

Буџет:

 • Укупан буџет предвиђен за суфинансирање пројеката процењује се на 8.000.000 ЕУР.
 • Максимални грант по пројекту износиће 1.000.000 ЕУР.
 • Агенција очекује да ће финансирати 8 до 11 предлога.
 • Дотација је ограничена на максималну стопу накнаде од 75% укупних прихватљивих трошкова.
 • Агенција задржава право да не распореди сва расположива средства.

Корисни линкови: