Decembarski webinari Fondacije Tempus

Informativni centar Fondacije Tempus, u sklopu svog mesečnog programa aktivnosti tokom decembra 2020. godine organizuje niz webinara za studente i zaposlene na visokoškolskim institucijama.

Za studente i zaposlene na Univerzitetu u Kragujevcu izdvajamo sledeći webinar koji može biti od koristi prilikom prijavljivanja projektnih predloga u okviru Erazmus programa:

Resursi za pisanje Erazmus+ projekata

8. decembar 2020, 16-17 časova

Webinar je namenjen predstavnicima organizacija i ustanova u oblasti obrazovanja, mladih i sporta koji planiraju da učestvuju u prijavama Erazmus+ projekata.

Učesnici webinara će moći da saznaju koje sve besplatne resurse Fondacije Tempus i Evropske komisije mogu da iskoriste prilikom osmišljavanja i pisanja Erazmus+ projekata. Između ostalog, biće reči o Vodiču za Erazmus+ program, platformi Erasmus+ project results, informacijama dostupnim na sajtu Erazmus+ programa u Srbiji, prezentacijama, video tutorijalima, kao i o aktivnostima podrške Fondacije Tempus u toku trajanja konkursa (info dani, radionice za pisanje projekata, konsultacije).

Prijave za učešće se vrše pomoću kratkog registracionog formulara koji je potrebno popuniti najkasnije do 8. decembra u 12 časova.

 

O ostalim webinarima Fondacije Tempus više informacija možete naći ovde.