Otvoren poziv za pristup istraživačkim infrastrukturama - Laboratorija za nanobiotehnologiju Zajedničkog istraživačkog centra (JRC)

Laboratorija za nanobiotehnologiju Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) poseduje najsavremenije opremljene objekte čiji je zadatak da podstiču razvoj interdisciplinarnih studija. Poseban naglasak je na karakterizaciji nanomaterijala, mikro-nanoplastike, nanomedicina, naprednih materijala i njihovoj interakciji sa biološkim sistemima, kao i na otkrivanju, identifikaciji i karakterizaciji nanomaterijala u hrani i potrošačkim proizvodima.

Prioritetne teme laboratorije za nanobiotehnologiju:

  • Karakterizacija nanomaterijala, uključujući njihovu interakciju sa biološkim sistemima (podloga za kulturu, proteini, itd.).
  • Detekcija nanomaterijala i nano-mikroplastike u složenim matricama.
  • Površinska hemijska analiza makro i nanomaterijala. Modifikacija površine i nano-izrada.
  • Studije biomolekularne interakcije, karakterizacija antitela i antigena, karakterizacija bio-interfejsa.
  • Napredna karakterizacija materijala za primene van oblasti nanobiotehnologije (energija, transport, kružna ekonomija, životna sredina itd.).

Oblik finansiranja i podrške

Pristup istraživačkoj infrastrukturi odobrava se na osnovu jedinica pristupa (instrument days), koji odgovaraju upotrebi jednog (1) instrumenta tokom jednog (1) dana.

  • Procenjeni ukupan broj jedinica pristupa dodeljenih pozivu: 60-80
  • Procenjeni broj jedinica pristupa po projektu: 10 (npr. 2 instrumenta za 5 dana)

Procenjeni troškovi bez potrošnog materijala:

  • Istraživačka infrastruktura kojom upravlja osoblje JRC: 0 € / dan instrumenta *
  • Istraživačka infrastruktura kojom upravljaju korisnici: 0 € / dan instrumenta *

* U ovom pozivu, dodatni troškovi neće biti uključeni, osim troškova potrošnog materija.

S obzirom na ograničen pristup lokacijama JRC zbog pandemije COVID-19, istraživačka infrastruktura će favorizovati daljinski pristup.

JRC može pružiti novčani ili in-kind doprinos za podršku korisnicima da pokriju troškove putovanja i dnevnica pod posebnim uslovima definisanim ovim pozivom.

Kriterijumi za učešće

Kako se prijaviti

 

Rok za prijavu: 08. januar 2021. godine

 

Korisni linkovi