Studentska nagrada 2012 Francusko-srpske privredne komore

Studentska nagrada 2012 Francusko-srpske privredne komore

Francusko-srpska privredna komora organizuje

STUDENTSKU NAGRADU 2012

na temu

SELO-GRAD
Da li ekonomski razvoj neminovono povlači depopulaciju srpskih sela?

Više informacija u vezanim dokumentima

Foto galerija: