Отворен позив у оквиру CEI програма - Know‐How Exchange Programme (KEP)

Програм за размену знања (Know‐How Exchange Programme KEP) је развојни инструмент чији је циљ подршка трансферу знања са организација у ЕУ на земље које нису чланице ЕУ. Програм се заснива на претпоставци да се економски развој у земљама ван ЕУ може ојачати преносом најбољих пракси и мерила која већ постоје у напреднијим економијама. Суфинансирањем пројеката изградње капацитета и техничке помоћи, KEP нуди грантове институцијама које су вољне да поделе своје искуство са својим партнерима у државама чланицама ЦЕИ које нису чланице ЕУ, помажући им тако да напредују на свом путу ка стандардима и политикама ЕУ.

Позив: CEI Know‐How Exchange Programme (KEP)

Рок за пријаву: 13. новембар 2020. године

Тема: Општи циљ овог позива је да допринесе развоју региона Централно-европске иницијативе (ЦЕИ), јачајући социјалну кохезију и економску динамику, истовремено развијајући сарадњу међу државама чланицама ЦЕИ.

Минимум услова за конзорцијум: најмање два партнера по предлогу - најмање један провајдер знања и један корисник знања.

Услови учешћа за провајдере: држава чланица ЕУ ЦЕИ - Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Словачка Република и Словенија. Следеће врсте институција могу бити прихватљиве као провајдери: сви органи јавног и приватног сектора (не појединци), међународне и невладине организације које делују у јавном интересу, националне, регионалне и локалне власти, образовне / истраживачке институције и еколошке организације.

Услови учешћа за кориснике: институције регистроване у држави ЦЕИ која није чланица ЕУ - Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина.

Дозвољене активности: обуке на радном месту, радионице, студијска путовања, помоћ у припреми стратешких докумената (нпр. развојни планови, реформе, стратешке студије итд.), пренос технологије, техничка помоћ, и слично.

Врсте трошкова: грант се може затражити за било коју врсту трошкова повезаних са имплементацијом пројекта.

Стопа финансирања и буџет: Бесповратна помоћ додељена у оквиру овог позива не може прећи 50% укупних трошкова датог пројекта, а максимални износ бесповратних средстава додељен једном пројекту не може прећи 40 000 ЕУР. Биланс се финансира из сопствених средстава пројектних партнера или из других извора, укључујући in-kind доприносе.

Буџет позива: 180,000 EUR

Корисни линкови: