Одржан Think Tank форум за иновације у науци и технологији 2020

Think Tank форум одржан je у Зонгуанкуну, Пекинг, 19. септембра 2020. године. Публика је могла уживо да прати догађај који је окупио институције широм света које су представиле своја постигнућа и разматрала улогу think tank организација у ери глобализације.

На форуму је испред Универзитета у Крагујевцу учествовао ректор проф. др Ненад Филиповић у оквиру сесије Дијалог на високом нивоу 2, где је представио достигнућа Универзитета на пољу науке и технологије, истичући бенефите интернационализације и сарадње са Кином кроз научноистраживачке пројекте. Такође, указао је и на значај друштвених наука на нашем Универзитету и њихов допринос развоју заједнице и друштва у целини.

Универзитет у Крагујевцу је након овог форума и састанка са представницима кинеских институција и осталим заинтересованим чланицама постао део међународне алијансе ZGC Global High-Level Think Tank Alliance (ZGCTA) којом председава Пекиншка академија науке и технологије. Заједнички циљеви организација у саставу алијансе су сарадња на пољу науке, технологије, истраживања и развоја, подизање иновационог потенцијала глобалних think tank организација, јачање међусобног поверења између држава и унапређење развоја људског друштва.


Фото галерија: