Međusektorski webinar posvećen dodatnom konkursu za KA2 projekte strateških partnerstava

Fondacija Tempus organizuje međusektorski webinar posvećen dodatnom konkursu za KA2 projekte strateških partnerstava (druga runda Opšteg poziva za podnošenje prijava za 2020. godinu).

Webinar će biti održan u petak, 18. septembra, 2020. godine, putem alata ”Microsoft Teams“.

Tokom webinara će biti predstavljene mogućnosti podnošenja dva tipa projekata strateških partnerstava:

  • Partnerstva za podršku u digitalnom obrazovanju (Partnerships for Digital Education Readiness). Ovi projekti su otvoreni za sektore opšteg obrazovanja, srednjeg stručnog obrazovanja i obuka i visokog obrazovanja;
  • Partnerstva za podsticanje kreativnosti (Partnerships for Creativity). Ovi projekti su otvoreni za sektor mladih, sektor opšteg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za webinar popunjavanjem registracionog formulara, a mogu pogledati i preliminarni dnevni red webinara.

Projektne prijave za ovu vrstu projekata se podnose do 29.10.2020. godine, do 12 sati (po srednjoevropskom vremenu).  Onlajn formulari će uskoro biti dostupni. Za pristup je neophodno imati EU login nalog i izabrati tip aktivnosti:

  • KA226 Partnerships for Digital Education Readiness, ili
  • KA227 Partnerships for Creativity.

Nova verzija Programskog vodiča sa više detalja o pomenutim tipovima projekata može se pronaći na internet stranici Erazmus+ programa, na stranama 115-130.

U ulozi koordinatora – institucije i organizacije iz Srbije prijave podnose Fondaciji Tempus. U ulozi partnera – institucije i organizacije iz Srbije mogu učestvovati i u projektima koji se podnose nacionalnoj agenciji u nekoj drugoj programskoj zemlji gde raspoloživa sredstva za ovaj konkurs mogu biti značajno veća.

 

Izvor: internet stranica Fondacije Tempus