Otvoren poziv u okviru Horizont projekta XR4ALL

XR4ALL je jedan od projekata koji se implementira u okviru programa Horizont 2020, na osnovu sporazuma o dodeli granta br. 825545. Kao jedna od aktivnosti, predviđena je finansijska podrška trećim licima (izvanrednim XR istraživačkim timovima iz organizacija kao što su mala i srednja preduzeća, industrija, istraživačke institucije i akademska zajednica) za razvoj novih XR rešenja.

Poziv: XR4ALL

Rok za aplikaciju: 16. novembar 2020. godine

Trajanje projekta: 1. faza – validacija koncepta (2 meseca) i 2. faza – razvoj i integracija (4 meseca)

Budžet poziva: 1 500 000 EUR

Budžet projekta: Ukupan budžet će biti podeljen na maksimalno 50 projekata u fazi 1, pri čemu se svaki dobija od 10.000 EUR (ukupno 500.000 EUR). Nakon faze 1, do 25 projekata će biti primljeno u fazu 2 sa odgovarajućim finansiranjem od 40 000 EUR po projektu (ukupno 1 000 000 EUR). Stoga maksimalni iznos odobren po jednom projektu za obe faze iznosi 50.000 €.

Cilj programa: XR4ALL pruža podršku istraživačkim timovima za razvoj novih rešenja u oblasti Extended Reality XR, kao što su npr. dodaci poput Unity platforme, komponente niskog nivoa zasnovane na otvorenim API-ima, standardi i okviri poput SolAR-a, ili bilo koja XR aplikacija ili hardver. XR4ALL će finansiranim projektima omogućiti pristup XR platformi za programere (širok spektar alata za podršku razvoju XR komponenata koristeći metodologiju inspirisanu DevOps), koju mogu koristiti za razvoj svoje aplikacije. XR4ALL očekuje da finansirani projekti objave svoja rešenja na katalogu XR rešenja kao mehanizam za eksploataciju rezultata njihovog projekta.

Uslovi učešća: XR istraživački timovi iz organizacija sa sedištem u jednoj od država članica EU, u Ujedinjenom Kraljevstvu, jednoj od prekomorskih zemalja i teritorija ili nekoj od pridruženih zemalja. To može uključivati mala i srednja preduzeća, industriju, istraživačke i akademske institucije.

Korisni linkovi: