На Универзитету у Крагујевцу одржан састанак поводом сарадње у оквиру пројекта SRGAP

У Ректорату Универзитета у Крагујевцу, 25. августа 2020. године одржан је састанак између представника Универзитета у Крагујевцу, представника Универзитета у Питсбургу и Завода за заштиту споменика културе Крагујевац поводом разматрања могућности сарадње у оквиру пројекта SRGAP.

Састанку су присуствовали ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић, археолог-антрополог и доктор наука Универзитета у Питсбургу Мирослав Кочић,  као и Марија Каличанин Крстић и Предраг Вукашиновић из Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.

Тема састанка била је сарадња са Универзитетом у Крагујевцу и Центром за научноистраживачки рад САНУ у оквиру пројекта SRGAP који реализују Универзитет у Питсбургу и Завод за заштиту споменика културе Крагујевац. У оквиру пројекта одвијају се археолошка истраживања на локалитету Горња Гружа, уз примену најновијих геофизичких метода, а у циљу истраживања неолитских култура које су постојале на овом подручју.

Учешћем Универзитета у Крагујевцу на пројекту наставила би се истраживања ових локалитета на чијем ископавању је радио и наш чувени археолог Драгослав Срејовић. Кроз научноистраживачки рад у који би били укључени истраживачи са различитих факултета Универзитета, отворила би се могућност спровођења нових археолошких истраживања и оснивања одељења за археологију, где би се образовали стручњаци из ове области.