Расписан конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за период 2021 – 2022. године

Полазећи од потребе да се унапреди научна и технолошка сарадња уз поштовање заједничких и уважавање националних интереса, расписан је конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за период 2021 – 2022. године.

Циљ програма: развој научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку мобилности научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима, као и подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.

Право учешћа:

  • Србија - Лица која обављају послове научноистраживачке делатности (истраживачи), као и наставници и сарадници запослени на високошколским установама и научно истраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима
  • Мађарска - Универзитетски професори и млађи научници на мађарским високошколским установама и научници на истраживачким установама изван универзитета

Приоритетне области сарадње:

  • медицина и здравље људи,
  • природно-математичке науке,
  • техничко-технолошке науке и
  • друштвенo-хуманистичке науке

Дозвољени трошкови:

  • путни трошкови (од једне до друге научноистраживачке институције)
  • трошкови боравка који настану при размени научника који учествују на пројектима.

Износ финансирања: 2000 евра (у динарској противвредности) по једној години реализације пројектних активности односно 4000 евра (у динарској противвредности) за две године

Рок за пријаву: 24. септембар 2020. године

 

Више информација о процедури пријаве и правилима учешћа на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја