Форум Креативна Европа 2020

Ниш, 26. јун, Галерија савремене ликовне уметности Ниш
Ваљево, 1-2. јул, Народни музеј Ваљево
Шабац, 2-3. јул, Народни музеј Шабац

Турбулентне прилике и нестабилне околности које настају из планских и жељених промена, али и непредвидивих, кризних периода, попут актуелне пандемије вируса, пред све актере у пољу културе постављају задатак промишљања улоге и места које имају у друштву.

Под сталним притиском прилагођавања захтевима средине и глобалних промена, као и промена вредносних система и интересовања публике, актуелно је питање како култура и уметност могу даље да се развијају.

Зато је овогодишњи Форум Креативна Европа 2020, који се одржава у три града – Ваљеву, Шапцу и Нишу, осмишљен тако да подстакне дискусију и промишљање могућих облика деловања и визија развоја које ће допринети да установе и организације у култури буду актери пожељних промена и трендова у окружењу у којем делују.

Кроз вишедневни програм јачања капацитета актера у култури, желимо да подстакнемо амбицију локалне средине и дамо допринос унапређењу равномерног културног развоја у Србији. Говорни програм Форума је осмишљен узимајући у обзир потребе и теме које су препознате као важне на локалном нивоу, док је програм јачања капацитета усмерен ка заједничком раду на стратешкој оријентацији установа и организација у култури кроз радионице и in-house обуке које воде представници успешних прича програма Креативна Европа и експерти у пољу културе.

Форум ће бити одржан у складу са прописаним мерама здравствене заштите, а програм је отворен за све заинтересоване из Ваљева, Шапца и Ниша, као и околних места.

Партнери у реализацији овогодишњег Форума су Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Народни музеј Ваљево, Народни музеј Шабац, ИКОМ Србија, Канцеларија за сарадњу с цивилним друштвом – Програм Европа за грађане и грађанке и ЕУ инфо мрежа.

Програм форума можете преузети путем овог линка.