Видео конференција о утицају и будућим изазовима Marie Skłodovska-Curie акција - MSCA Impact and Future Challenges

Видео конференција o будућим изазовима у оквиру Marie Skłodovska-Curie акција биће организована од стране хрватског Министарства науке и образовања заједно са Агенцијом за мобилност и програме ЕУ и сарадњом Европске комисије.

Конференција ће се одржати 19. јуна 2020. године.

Циљ конференције је окупити научну заједницу, стручњаке и eвалуаторе, представнике не-академског сектора, представнике Европске комисије, Националних контаката за Хоризонт 2020 програм, чланове Програмског комитета, чланове креатора политика, званичнике и заинтересоване стране из целе Европе ради покретања дискусионе платформе.

Током конференције ће бити представљен значај Повеље и Кодекса, као и EURAKSESS алата.

Такође се у оквиру ове конференције организују награде за 3 финалисте у оквиру три МСЦА категорије: MSCA Awards

 

Више информација о конференцији и линк за пријаву на конференцију можете пронаћи на https://msca2020.hr/