Coordinating and supporting research on the human microbiome in Europe and beyond

Тема: Предлози пројеката треба да имају за циљ синергистичку сарадњу и договоре између различитих истраживачких и иновацијских програма о људском микробиому у Европи и широм света, а који се баве прикупљањем узорака, прерадом, стандардизацијом и референцама здравих људских ћелија на различитим локацијама у телу (не само за један људски орган), укључујући интеракцију са омицима, утицај лекова, нутритивне и еколошке аспекте, као и разлике у полу и демографији.

Предлози пројеката треба да обухвате цео спектар истраживања микробиома човека од прикупљања података о пацијентима све до проучавања извештавања у публикацијама, социјалним, етичким и правним аспектима. Предлози треба да избегавају умрежавање без излазних резултата и да дају одговарајуће индикаторе за мерење његовог напретка и утицаја.

Очекивани утицај:

 • Међународни договор о конкретним методама, стандардима, процедурама и ин виво моделима. Усаглашавање и већа упоредивост података метагеномије, метаболомике и података о микробиомима човека у Европи и шире.
   
 • Међународни договор о дефинитивним референцама за здраве људске метагеноме. Референце би требале да буду применљиве на различите групе становништва као и да омогуће крајњим корисницима и грађанима да виде који је микробиом клинички здрав.
   
 • Више резултата кроз заједничку синергију и прикупљање података о микробиомима из различитих праваца. Побољшана кохерентност и смањење преклапања између националних, ЕУ и других финансирања у области истраживања хуманог микробиома, чиме се обезбеђује ефикасна употреба расположивих људских и финансијских ресурса.
   
 • Размена знања и појачани ангажман грађана, научника и политичких учесника за приоритетне здравствене ризике, а  ако би се потврђени резултати брже испоручили људима.
   
 • Интеграција метагеномије и референци људског микробиома у друга подручја мултилатералне сарадње или прилагођене приступе медицини.

 

Буџет позива: 2.000.000 ЕУР, али је остављена могућност за подношење предлога пројеката који захтевају и веће износе.

Рок за пријаву: 04. Јун 2020 године

За више информација на следећим линковима: