Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - International cooperation with Canada on advanced biofuels and bioenergy

Позив: LC-SC3-RES-36-2020

Рок за апликацију: 01. септембар 2020.  

Буџет позива: 5 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 3 – 5 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Предлози треба да имају за циљ међународну сарадњу са Канадом за подстицање увођења напредних биогорива и биоенергије, истовремено смањујући трошкове набавке сировина или процеса конверзије.

Предлози треба да се баве једним од следећих питања:

- Развој целокупног ланца снабдевања биомасе-биоенергије, укључујући посредне носиоце биоенергије, напредна биогорива, производњу топлотне и електричне енергије. Треба укључити стратегије одрживе производње и сакупљања биомасе које олакшавају одрживу производњу биоенергије и смањују трошкове набавке сировина. Све врсте непрехрамбене/прехрамбене биомасе, укључујући шумарство, пољопривреду и њихове остатке, органске фракције комуналног и индустријског отпада могу бити циљане.

- Термохемијска, биохемијска и хемијска обрада одрживе биомасе у напредна биогорива усредсређена на поступак претходне обраде и конверзије и посебно на смањење граничних трошкова.

Корисни линкови: