Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

Poziv: LC-SC3-CC-9-2020

Rok za aplikaciju: 01. septembar 2020  

Budžet poziva: 14 miliona EUR

Budžet projekta: 12 – 14 miliona EUR

EU kontribucija: 100% za neprofitne organizacije (za profitne organizacije 70%)

Cilj programa: Predlozi treba da integrišu pretvaranja energije industrijskog otpada u električnu energiju koristeći jednu vrstu tečnosti (natkriveni CO2 ili organski) i demonstrirati rad sistema u industrijskom okruženju na nivou izlazne snage od najmanje 2 MW, s poboljšanom troškovnom efikasnošću u odnosu na postojeća rešenja. Očekuje se da predlozi dovedu tehnologije do nivoa TRL6 (tehnologija prikazana u relevantnom okruženju) ili TRL7 (demonstracija prototipa sistema u operativnom okruženju).

Za postizanje ovog cilja potrebno je pokriti sledeća razvojna područja:

- Optimizacija toplotnih ciklusa za različite nivoe povrata toplote i ograničenog industrijskog okruženja, u smislu efikasnosti i ekonomičnosti

- Razvoj/poboljšanje dizajnerskih alata na nivou komponenti i sistema

- Razvoj / unapređenje materijala i komponenti: izmenjivači toplote, turbo mašina, jedinica za rekuperaciju otpadne toplote, generator električne energije i elektronika itd.

- Integracija i demonstracija sistema u industrijskom okruženju

- Tehnička i ekonomska procena životnog ciklusa sistema toplotne i električne energije prilagođenih za najmanje 4 energetski intenzivna industrijska sektora, kako bi se prikazala ekonomska održivost, definisali poslovni slučajevi i strategija eksploatacije

- Širenje tehničkih i ekonomskih koristi.

Sastav konzorcijuma: najmanje 3 pravna entiteta iz 3 članice EU ili pridruženih zemalja

Korisni linkovi: