Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion

Позив: LC-SC3-CC-9-2020

Рок за апликацију: 01. септембар 2020  

Буџет позива: 14 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 12 – 14 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100% за непрофитне организације (за профитне организације 70%)

Циљ програма: Предлози треба да интегришу претварања енергије индустријског отпада у електричну енергију користећи једну врсту течности (наткривени CО2 или органски) и демонстрирати рад система у индустријском окружењу на нивоу излазне снаге од најмање 2 МW, с побољшаном трошковном ефикасношћу у односу на постојећа решења. Очекује се да предлози доведу технологије до нивоа TRL6 (технологија приказана у релевантном окружењу) или TRL7 (демонстрација прототипа система у оперативном окружењу).

За постизање овог циља потребно је покрити следећа развојна подручја:

- Оптимизација топлотних циклуса за различите нивое поврата топлоте и ограниченог индустријског окружења, у смислу ефикасности и економичности

- Развој/побољшање дизајнерских алата на нивоу компоненти и система

- Развој / унапређење материјала и компоненти: измењивачи топлоте, турбо машина, јединица за рекуперацију отпадне топлоте, генератор електричне енергије и електроника итд.

- Интеграција и демонстрација система у индустријском окружењу

- Техничка и економска процена животног циклуса система топлотне и електричне енергије прилагођених за најмање 4 енергетски интензивна индустријска сектора, како би се приказала економска одрживост, дефинисали пословни случајеви и стратегија експлоатације

- Ширење техничких и економских користи.

Састав конзорцијума: најмање 3 правна ентитета из 3 чланице ЕУ или придружених земаља

Корисни линкови: