Open Challenging Current Thinking (Future and Emerging Technologies)

Тема: Постављање темеља за радикалне нове технологије, било које врсте, визионарске технологије, интердисциплинарне сарадње која разбија традиционалне границе између науке и дисциплина, као и укључујући друштвене и хуманистичке науке. Ова тема такође подстиче покретачку улогу нових актера у истраживању и иновацијама, укључујући одличне младе истраживаче, амбициозне високо-технолошке компаније и предузећа као и за учеснике први пут  у програму Хоризонт 2020 из целе Европе.

Tраже се предлози за врхунска интердисциплинарна истраживања високог ризика/и високог утицаја са следећим суштинским карактеристикама („FET gatekeepers“):

 • Радикална визија: пројекат се мора бавити јасном и радикалном визијом, омогућеном новим технолошким концептом који изазива тренутне парадигме. Конкретно, истраживања за унапређење утврђене технолошке парадигме, чак и ако су високог ризика.
   
 • Пробојни технолошки циљ: пројекат мора имати за циљ нов и амбициозан пробој науке и технологије са доказом концепта своје визије. Конкретно, пионирско истраживање „Blue-Sky“ без јасног технолошког циља.
   
 • Амбициозна интердисциплинарна истраживања за постизање технолошког пробоја који отвара нове видове истраживања. Конкретно, пројекти са нижим ризичним инкременталним истраживањима, чак и ако су интердисциплинарни, неће бити финансирани.


Очекивани утицај:

 • Научни и технолошки доприноси оснивању нове технологије будућности.
   
 • Потенцијал за будући друштвени или економски утицај или стварање новог тржишта.
   
 • Изградња водећих истраживачких и иновацијских капацитета широм Европе укључивањем кључних актера који у будућности могу утицати, на младе истраживаче, амбициозне високо-технолошке компаније итд.


Буџет позива: 354 200 000 ЕУР

Рок за пријаву: 03.06.2020. године

За више информација на следећим линковима: