Otvoren poziv – ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS

ERC grantovi za dokazivanje koncepta (ERC Proof of Concept Grants) imaju za cilj da uvećaju vrednost izvrsnog istraživanja kroz finansiranje rada na verifikaciji inovativnog potencijala ideja koje su nastala kroz ERC projekte. Grantovi za dokazivanje koncepta su stoga namenjeni isključivo vodećim istraživačima čiji su predlozi zasnovani na istraživanju koje je finansirano od strane ERC programa.

Poziv: ERC-2020-POC

Rok za aplikaciju: 17. 9. 2020. (17:00 po briselskom vremenu)

Budžet projekta: 150.000,00 EUR

Trajanje projekta: 18 meseci

Uslovi učešća za glavnog istraživača (Principal Investigator): svi vodeći istraživači u ERC projektima koji imaju ili tekuće projekte ili projekte koji su završeni manje od godinu dana pre 1. januara 2020. Glavni istraživač može biti bilo koje nacionalnosti i mora sprovoditi svoje istraživanje u nekoj od EU ili pridruženih zemalja.

Uslovi za instituciju domaćina: institucija domaćin mora biti pravno lice osnovano u okviru nacionalnog zakona u nekoj od EU ili pridruženih zemalja, ili može biti međunarodna EU organizacija (npr. CERN, EMBL, itd.), Zajednički istraživači centar Evropske komisije, ili bilo koja druga organizacija osnovana prema EU zakonima. Domaćin može biti i privatni ili javni univerzitet, istraživačka organizacija i slično.

Projektna aplikacija

  • Administrativni deo
  • Istraživački predlog (Deo B1 i B2)
    • Opis projektne ideje
    • Pismo podrške od strane institucije domaćina
    • Etička evaluacija (ukoliko je primenljivo)


Korisni linkovi

 

Kancelarija za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu Vam stoji na raspolaganju za dalja pitanja i pomoć u aplikaciji.