Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)

Позив: CE-BIOTEC-08-2020

Рок за апликацију: 19. јун 2020  

Буџет позива: 10 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 4 – 5 милиона ЕУР

ЕУ контрибуција: 100%

Циљ програма: Предлози треба да покривају неке од следећих активности:

- Истраживање и иновације за ефикасне стратегије санације са ниским трошковима помоћу микроорганизама помоћу нових биотехнологија које захтевају минималну или нулту спољну енергију или хемикалије које смањују време санације у поређењу са физикално-хемијским процесима.

- Рад на осигуравању санације на тлу, седиментима, рудницима, површинским водама, подземним или индустријским водама.

- Развијање система за уклањање различитих контаминаната, укључујући сложене смеше, које обухватају угљоводонике и њихове деривате, непопустљива једињења, метале, наноматеријале, боје и облоге, хранљиве материје, фармацеутске или микро загађиваче и токсичне контаминанте.

- Укључивање теренских испитивања како би се доказала прихватљива ефикасност за теренске апликације биће додатна вредност предлога.

Састав конзорцијума: најмање 3 независна правна ентитета из ЕУ или придружених земаља

Дозвољени трошкови: Финансирају се активности које имају за циљ успостављање нових знања и/или истраживања изводљивости нове или побољшане технологије, производа, процеса, услуге или решења. У ту сврху могу бити укључена основна и примењена истраживања, технологија развоја и интеграција, тестирање и валидација на прототипу малог обима у лабораторији или симулирано окружење. Пројекти могу садржати уско повезане, али ограничене демонстративне или пилот активности којима је циљ да покажу техничку изводљивост у блиском оперативном окружењу.

Корисни линкови: