Отворен позив у оквиру Хоризонта 2020 - Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental damage

Позив: BBI-2020-SO3-D4

Амбалажа је кључна за одржавање квалитета и трајности потрошачких и индустријских производа током њиховог животног века. Данас се већина материјала за амбалажу базира на фосилима и може изазвати проблеме у животној средини на крају животног циклуса, ако се њима не управља правилно. Специфичан изазов пројеката је повећати производњу одрживих и високо ефикасних решења за паковање на био-бази, која не наносе штету животној средини за време и после употребе.

Циљ пројекта: Предлози пројекта треба да адресирају само један од два циља:

  • Производња супериорних био-пластичних решења за специфичну употребу која захтева поновну употребу и рециклажу као најбољи вид завршетка животног циклуса производа, ради превенције загађења окружења.
  • Производња супериорне био-пластике која је био-разградива и која се може компостирати индустријски или у кућним условима, као и у другим специфичним окружењима.

Буџет позива: 28 милиона евра

Буџет пројекта: максимум 7 милиона евра

ЕУ контрибуција: 70% (100% за непрофитна правна лица)

Састав конзорцијума: најмање 3 правна ентитета из 3 чланице ЕУ или придружених земаља.

Трајање пројекта: 4-5 година

Рок за пријаву: 3. 9. 2020.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Радни програм

Водич за подносиоце пријава

Модел уговора о гранту

H2020 водич за припрему и предавање пројеката

Образац пројектне пријаве можете преузети логовањем на платфому за подношење пројектних пријава