Наставак јавног позива Фонда за иновациону делатност - Доказ концепта

Након укидања ванредног стања у Републици Србији, Фонд за иновациону делатност је донео одлуку о наставку јавног позива у оквиру програма Доказ концепта. Нови рок за достављање пријава је 15. јун 2020. године до 15 часова.

Тема: Програм доказ концепта намењен је истраживачима који сматрају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе.

Буџет пројекта: До 2.400.000 динара (100% финансирање).

Услови за учешће:  Cве научноистраживачке организације у јавном сектору у Србији, као и све друге институције и организације у Србији које су акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти и друге научноистраживачке организације у Србији.

Област: Све области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Документација која се подноси приликом конкурисања:

  • Пријава
  • Буџет
  • Биографије чланова тима

Трајање пројекта: до 12 месеци.

Рок за пријаву: 15. јун 2020. године до 15 часова.

Пријаве се подносе преко интернет портала Фонда и на енглеском језику.

Корисни линкови: