Отворен позив - TETRAMAX трећи позив за предузетничке експерименте за трансфер технологија (TTX)

Позив: TETRAMAX-ENTREPRENEURIAL-TTX-2

Циљ програма: Општи циљ предузетничког TTX-а је мобилизација, изазов и обука малих тимова потенцијалних предузетника у области нискоенергетског рачунарства (Customized Low-Energy Computing). Стога је овај TTX позив посвећен искључиво истраживању и процени тржишних и пословних прилика, на пример за типичне сценарије „start-up формације“ и дугорочно стицање инвестиција. Фокус је на критичкој и систематској процени и генерисању одрживих пословних прилика за нове актере на европским тржиштима дигиталне технологије.

Рок за пријаву: 31. јул 2020. године

Буџет пројекта: 20.000-30.000 ЕУР (100% финансирање)

Трајање пројеката: 3-6 месеци

Састав TTX тима (три члана):

  • Главни истраживач (Principal investigator) преузима улогу главног технолошког службеника (Chief Technology Officer) и виши је истраживач повезан са технологијом TTX-а заснованом на истраживању. Главни истраживач мора бити званично запослен на институцији која има статус правног лица (обично је то универзитет) и која ће бити једини прималац финансијске подршке, и он/она ће бити формални подносилац пријаве на TTX-у и.
  • Предузетнички лидер (Entrepreneurial lead) преузима улогу главног извршног директора (Chief Executive Officer) и особа је са пословним интересом и техничком компетенцијом потребном за истраживање комерцијалног потенцијала предложене иновације. Предузетнички лидер је оперативно одговоран за вођење TTX -а кроз цео процес.
  • Ментор је пословно оријентисана особа са искуством у преношењу технологија заснованих на истраживању на тржиште. Он/она ће водити и пратити напредак у складу са прекретницама постављеним за TTX.

Услови учешћа за тим:

  • TTX тим углавном формира један академски ентитет (типично универзитет) који се налази у једној држави чланици ЕУ или у земљи придруженој Х2020, уз  неке изузетке и флексибилности (погледати званичну страницу позива).
  • Иако су предузетнички лидер и главни истраживач често из исте академске институције, предузетнички лидер може бити запослен и у некој другој организацији.
  • Ментор би у идеалном случају требало да се ангажује из друге ЕУ/придружене земље како би се постигло глобално искуство на тржишту и глобална перспектива.
  • По потреби се могу укључити и додатни чланови тима уз одговарајуће објашњење зашто је њихово учешће неопходно.

Услови учешћа за организације

Сви чланови тима су обично из исте државе чланице ЕУ или неке од Х2020 придружених земаља; ипак тим може формирати један или више ентитета и чланова тима из друге земље.

Области TTX-а: ТЕТРАМАКС има за циљ да убрза иновације у разним доменима примене заснованих на ИКТ-у са европским лидерством и стратешким значајем, као што су: аутомобилска електроника, cloud рачунарство, комуникационе технологије, кибернетичка сигурност, нискоенергетско рачунарство, медицинске и здравствене апликације, итд. (погледати Водич за подносиоце пријава).

 

Корисни линкови: