Радионица за припрему пројеката у оквиру програма Хоризонт2020

Хоризонт 2020 је највећи програм финансирања науке и технолошког развоја који постоји од 2014. године када је и наша земља приступила овом програму.

У оквиру њега, истраживачи могу аплицирати за финансирање како колаборативних и индивидуалних истраживачких и иновационих пројеката, тако и за стипендирање мобилности усмерених на истраживачке активности.

Овај програм има за циљ јачање глобалне позиције европских земаља у истраживањима, иновацијама и технологијама чији је фокус на иновацијама и активностима које су усмерене ка тржишту, експлоатацији и комерцијализацији резултата истраживања.

Са циљем да нашим истраживачима приближимо начин претраге циљаних позива, врсте акција које постоје, најважније информације, процедуру пријаве пројеката у оквиру Х2020, као и израду пројектне пријаве, Канцеларија за међународне пројекте Универзитета у Крагујевцу је припремила радионицу за припрему Х2020 пројеката.

Радионица је тематски подељена на три дела:

  • Опште о Хоризонту 2020
  • Писање Х2020 пројеката – Део А
  • Писање Х2020 пројеката – Део Б.

Презентације можете погледати у видео материјалима испод.

 

Опште о Хоризонту 2020

Писање Х2020 пројеката – Део А

Писање Х2020 пројеката – Део Б