Ovogodišnje Onlajn aprilske radionice pratilo preko 1300 studenata

Mesec april u kalendaru Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata bio je rezervisan za program onlajn radionica za studente i diplomce Univerziteta u Kragujevcu.

Program je bio koncipiran tako da učesnicima pruži relevantne informacije i prenese iskustva značajna za razvoj karijere, pružajući tako podršku razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja kako tokom studija, tako i prilikom izlaska na tržište rada. U želji da se tradicija Aprilskih radionica ne prekine, Centar za razvoj karijere je organizovao sedme Aprilske radionice u onlajn obliku.

Za ovogodišnje Onlajn aprilske radionice vladalo je veliko interesovanje studenata, budući da je putem Cisco platforme preko 1300 studenata Univerziteta u Kragujevcu pratilo 11 radionica. Reč je o rekordnom broju studenata i diplomaca koji su slušali i aktivno učestvovali na radionicama, budući da su i studenti sa dislociranih fakulteta Univerziteta u Kragujevcu ovoga puta mogli da prate tradicionalne Aprilske radionice. Putem instagram naloga Univerziteta u Kragujevcu oko 1000 korisnika uživo je pratilo strimovanje radionica.

Studenti i diplomci su bili veoma aktivni na radionicama i postavljali su pitanja predavačima, na koja su dobijali veoma korisne odgovore. Slušaoci su se upoznali za zlatnim pravilima za pisanje CV-ja, motivacionog i propratnog pisma, zatim su mogli da od predstavnika FCA Srbija saznaju kako izgleda potraga za poslom iz ugla poslodavca, u šta treba ulagati, kako se uspešno predstaviti na intervjuu i kako izbeći najčešće greške, kao i o načinu na koji izgleda proces selekcije kandidata u međunarodnoj kompaniji. Na radionici koja se bavila Veštinom prezentovanja studente i diplomce  je interesovao način na koji mogu suzbiti tremu i vežbe disanja, a na radionici koja se bavila Upravljanjem vremenom bilo je reči o najvažnijim tačkama za uspešno upravljanje vremenom i o alatima koji mogu biti korisni različitim tipovima ličnosti, kako bi na najefikasniji način ostvarili svoje ciljeve.

Studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu su imali priliku da saznaju mnoge informacije i savete vezane za oblast komunikacije, i to: o preprekama u kumunikaciji, o načinima na koje je moguće biti uspešan u komunikaciji, o osnovnim parametrima uspešne komunikacije, o tehnikama efikasne komunikacije, o asertivnom pristupu, o reaktivnom i proaktivnom pristupu, kao i o načinima na koje je moguće uveriti sagovornika. Na radionici koja se ticala, takođe, uspešnog komuniciranja prilikom zaposlenja ili prodaje neke svoje ideje prvom čoveku kompanije, predavač  je inspirativnim predavanjem, iz perspektive iskusnog motivacionog govornika, govorio o karikama u komunikacijskom kanalu, o javnom nastupu, strahovima, ciljevima, o razlici između misije i vizije i o razlici između obaveza i prioriteta. Takođe, bilo je reči o samospoznaji, samovrednovanju, samomotivaciji i, najzad, o savršenoj rečenici o sebi na razgovoru za posao.

Slušaoci su mogli mnogo korisnih saveta da čuju na temu pisanja projekata, i to: o značaju planiranja, o tome koji su ključni elementi svakog projektnog predloga, o zadacima predloga projekta, o fazama analize (SWOT analiza, analiza problema, mera, strategija), o drvetu problema, o opštim i specifičnim ciljevima, o rizicima, o matrici logičkog mišljenja, o tome šta zanima donatore, o važnosti održivosti projekta u budućnosti itd.

Bilo je, takođe, reči o veštinama akademskog pisanja, odnosno o zakonitostima naučnog stila, kao i o najčešćim greškama i savetima za pisanje akademskog rada. Na prezentaciji Erazmus+ programa mobilnosti govorilo se o detaljima aktivnog konkursa za mobilnost studenata sa Univerziteta u Kragujevcu, odnosno o toku prijave, evaluaciji, selekciji i razmeni na nekom od partnerskih univerziteta iz Evrope. Studenti i diplomci koji su zainteresovani za digitalni marketing, imali su priliku da čuju o mogućnostima koje pruža digitalni svet, budući da kao takav može opredeliti  ili usavršiti njihov budući poziv. Na poslednjoj u nizu Onlajn aprilskih radionica, sa HR Mind Group bilo je reči o Vannastavnim aktivnostima, o volonterizmu, o intervjuu za posao, kao i o konkretnim pitanjima i odgovorima na tu temu. Pored Milanović Industries Group i FCA Srbija, učesnici na radionicama bili su i BiznisLink, Razvojni biznis centar, Balance Consulting, Studio Rethas, kao i prof. dr Biljana Vlašković Ilić (Filum), Nina Nedeljković (Bravo radio) i zaposleni u CzRK.

Tim Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata i Univerzitet u Kragujevcu zahvaljuju se na saradnji svim predavačima na ovogodišnjim Onlajn aprilskim radionicama. Elektronske potvrde o učešću na Onlajn aprilskim radionicama dobiće u narednom periodu svi predavači, kao i studenti i diplomci Univerziteta u Kragujevcu.