Otvoren poziv u okviru Horizonta 2020 - Intelligent security and privacy management (RIA/IA)

Poziv: SU-DS02-2020

Teme:

  1. Dynamic governance, risk management and compliance (Innovation Action)
  2. Cyber-threat information sharing and analytics (Innovation Action)
  3. Advanced security and privacy solutions for end users or software developers (Research and Innovation Action)
  4. Distributed trust management and digital identity solutions (Research and Innovation Action)

Rok za aplikaciju: 27. avgust 2020 

Budžet poziva: 20 miliona EUR (RIA), odnosno 18 miliona (IA)

Budžet projekta po temama:

  1. 2 -5 miliona EUR
  2. 2-5 miliona EUR
  3. 2-5 miliona EUR
  4. 3-6 miliona EUR

EU kontribucija: 100% (RIA), odnosno 70% (IA, sa izuzetkom neprofitnih pravnih lica, gde je kontribucija 100%)

Cilj programa: Sve veća rasprostranjenost i sofisticiranost Interneta stvari (IoT) i veštačke inteligencije (AI) proširuju površinu napada i rizik od širenja. Ovo zahteva alate za automatsko nadgledanje i ublažavanje sigurnosnih rizika, uključujući one povezane sa podacima i algoritmima.

Sastav konzorcijuma: najmanje 3 nezavisna pravna lica iz tri različite EU ili pridružene zemlje

Dozvoljene aktivnosti:

(RIA) Finansiraju se aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje novih znanja i/ili istraživanja izvodljivosti nove ili poboljšane tehnologije, proizvoda, procesa, usluge ili rešenja. U tu svrhu mogu biti uključena osnovna i primenjena istraživanja, tehnologija razvoja i integracija, testiranje i validacija na prototipu malog obima u laboratoriji ili simulirano okruženje.

(IA) Finansiraju se prevashodno aktivnosti direktno usmerene na izradu planova i aranžmani ili dizajni za nove, izmenjene ili poboljšane proizvode, procese ili usluge. Ovo može uključivati izradu prototipova, testiranje, demonstraciju, pilotiranje, proizvod velikih količina validaciju i replikaciju na tržištu.

Korisni linkovi: